Healing

Healing

Tijdens een Healing wordt het lichaam niet of nauwelijks aangeraakt.
Er wordt gewerkt met het energielichaam, met name de aura: een energieveld dat uit meerdere lagen bestaat die zich in en om het lichaam bevinden. Daarnaast wordt er gewerkt met de chakra's. Chakraís zijn schakelstations voor ontvangst, afgifte en circulatie van levensenergie; ze liggen alle op de centrale verticale lichaams-as. Zij maken deel uit van het overkoepelend communicatienetwerk voor circulatie van levensenergie waar ook de acupunten, meridianen en de auralagen toe behoren.

Omdat het fysieke lichaam wordt gestuurd vanuit dit subtiele netwerk kan er op een basaal en preventief niveau gewerkt worden aan welzijn en gezondheid.
Klachten die te maken hebben met stress zoals slapeloosheid, gejaagdheid en chronische vermoeidheid kunnen goed behandeld worden met healing, evenals klachten die voortkomen uit verwerking van verlies, scheiding en rouw. Overgangsklachten bij vrouwen en mannen, zoals opvliegers, nachtelijk zweten en depressie kunnen met healing verlicht worden.

Kinderen en jongvolwassenen, die bijna voortdurend met overgangsfases te maken hebben kunnen veel baat hebben bij healing, eventueel gecombineerd met acupressuur en massage.
Bij klachten zoals overactief zijn of juist te passief en teruggetrokken; problemen met identiteit en/of op sociaal gebied, depressies, en de psychosomatische klachten die vaak hiermee gepaard gaan kunnen verlicht worden met healing.

Pijnlijke emoties uit de kindertijd of uit andere incarnaties kunnen worden vastgezet en opgeslagen in de aura en chakraís en ook op cellulair niveau in het lichaam waar ze blokkerend werken op de vrije stroom van levensenergie.
Verbroken relaties met mensen uit verleden of heden die niet goed afgerond zijn kunnen ook een dergelijke storende invloed uitoefenen.
In deze gevallen kan een healing helpen deze blokkades op te ruimen.

Hoogsensitieve kinderen en mensen kunnen in het bijzonder baat hebben bij healing omdat zij meer dan anderen geneigd zijn storende energieŽn uit hun omgeving op te pikken, waar zich allerlei klachten uit kunnen ontwikkelen. Het mooie is dat zij door hun hooggevoeligheid ook de helende energie gemakkelijk op kunnen nemen tijdens een sessie.

Tijdens een healing kan je kleding aanblijven; de healing wordt gegeven terwijl je op een stoel zit of op de massagetafel ligt en duurt een uur. (zie ook Tarieven)

Een gecombineerde behandeling waarbij massage samen met healing worden toegepast is ook mogelijk en kan heel effectief zijn.